[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]VI TÍNH AN TIẾN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]ĐC : 236C NGUYỄN VĂN LUÔN , F11, Q6[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]ĐT : 08.62919189-0908345041[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VUI LÒNG LIÊN HỆ :[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐT : 0908345041 (MR TIẾN )[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]YAHOO : BOSSXCT[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐT:0909840139 (MR CƯỜNG)[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]YAHOO : ANTIENCOMPUTER[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]chúng tôi sẻ giao hang theo yêu cầu của khách đối với khách hàng dearler.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]quý khách hàng xem hình ảnh sản phẩm vui lòng vào www.antienco.net[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 12H[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SẢN PHẨM[/TD]
[TD="colspan: 2"]GIÁ (VNĐ)[/TD]
[TD]BH[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MUC BINH GOLMAX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]21,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PIN DU PHONG DA NANG 2000MAH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]220,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]RAM[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]RAM KINGMAX 2G/1333[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]440,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]RAM KINGMAX 4G/1333[/TD]
[TD][/TD]
[TD]770,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DDRam 3---2G/B1333- SILICON chính hãng FPT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]380,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DDRam 3---4G/B1333- SILICON chính hãng FPT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]670,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]PHẦN MỀM DIỆT VIRUT[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BKAV PRO[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]145,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KIS INTERNET 1PC tray[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KAPERSKY ANTI 2013 1PC[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]132,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KAPERSKY INTERNET 1PC 2013[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]245,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KAPERSKY ANTI 3PC 2013[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]245,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KAPERSKY INTERNET 3PC 2013[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]515,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]DVD[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DVD SS SATA FPT[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]210,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] [/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]310,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] [/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]265,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DVD ATA[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] [/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]MAIN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN ASUS H61mlx r2.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]1,150,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN GIGA H61[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]1,245,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN FOXCOM H61[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]885,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN ASROCK H61[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]840,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAIN ASROCK G41[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]1,050,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]LCD[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD SS 19B150 vina[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]2,000,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD SS 19B150 FPT[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,940,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD SS 19A100 FPT[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,895,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD DELL 15' RENEW[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]815,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD DELL 190S RENEW[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,530,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD DELL 170S RENEW[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,170,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD DELL 170S vuong[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,530,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD DELL 190S vuong[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]1,870,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LCD HP COMPAQ R1910 LED FPT[/TD]
[TD]CH[/TD]
[TD]1,740,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]HDD PC[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 40 seagate ATA[/TD]
[TD][/TD]
[TD]170000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 40 seagate-western SATA[/TD]
[TD][/TD]
[TD]210000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 80Gb SEAGATE- SATA mõng[/TD]
[TD][/TD]
[TD]380000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 160Gb SEAGATE- SATA mõng[/TD]
[TD][/TD]
[TD]590000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 250Gb SEAGATE-SATA mõng[/TD]
[TD][/TD]
[TD]760000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 320Gb SEAGATE-SATA mõng[/TD]
[TD][/TD]
[TD]820000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 250Gb SEAGATE- SATA BH CONG HOA[/TD]
[TD][/TD]
[TD]810000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 250Gb SEAGATE- SATA 2n -ch-fpt[/TD]
[TD][/TD]
[TD]880000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 500Gb SEAGATE- SATA chính hãng[/TD]
[TD][/TD]
[TD]990000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD 1Tb SEAGATE- SATA chính hãng 2N[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1550000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hdd Laptop Western 160Gb Sata[/TD]
[TD][/TD]
[TD]740000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hdd Laptop Western 250Gb Sata[/TD]
[TD][/TD]
[TD]840000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hdd Laptop Western 320Gb Sata[/TD]
[TD][/TD]
[TD]870000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hdd Laptop Western 400Gb Sata[/TD]
[TD][/TD]
[TD]870000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hdd 500Gb SEAGATE-laptop SATA CH 2Y[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1200000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]CPU[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU G1610 TRAY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]880,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU G2010TRAY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1,165,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU G2020 TRAY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1,230,000[/TD]
[TD]3Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU i3 2130TRAY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2,330,000[/TD]
[TD]3y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CPU I3 3210 TRAY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2,330,000[/TD]
[TD]3y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]UPS[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]UPS SANTAK 500[/TD]
[TD]CH[/TD]
[TD]950,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]UPS SANTAK 1000[/TD]
[TD]CH[/TD]
[TD]CALL[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]MAY IN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAY IN CANON 2900 LBM[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]2,600,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAY IN CANON 2900 CTY[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]2,550,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MAY IN CANON 6000 CTY[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]1,900,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]LOA LAPTOP CHẤT LƯỢNG[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA S60 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 02A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 02B[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 Y002[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 E008[/TD]
[TD][/TD]
[TD]58,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 G102[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 HÌNH CÁI TRỐNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]68,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 2.0 SENIC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA S07 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA S08 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA S40 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]70,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA S85 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA XOAY G102[/TD]
[TD][/TD]
[TD]67,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BUDON LF805 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BUDON LF8032.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]77,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BUDON LF802 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]68,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BUDON LF808 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BUDON LF809 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA RUIZUI S510 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]87,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA RUIZUI S520 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA RUIZUI S410 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA RUIZUI S180 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA LOYFUN 805 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA LOYFUN 807 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA LOYFUN 803 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]83,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA LOYFUN 806 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]79,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA LOYFUN 809 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]88,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA GENUIS S110 2.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA NANSIN V6000 2.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]285,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA NANSIN V3000 2.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]345,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA SOUDMAX A140/150 2.0[/TD]
[TD][/TD]
[TD]175,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA SOUDMAX A850/910/820 2.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]385,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA SOUDMAX A4000 4.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]670,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA SOUDMAX A5000 4.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]690,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]KEYBOARD[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB MSM FPT HOT HOT[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]123,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB GENUIS PS2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB GENUIS USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]82,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB IBM MINI USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]52,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB Apple I 680 USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]87,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB Dell 8115 USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]COMBO Colorvis R98-game,LED sáng tất cả phím[/TD]
[TD][/TD]
[TD]300,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]COMBO KB MOUSE COLOVIS 8888 GAME[/TD]
[TD][/TD]
[TD]205,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KB+MOUSE HP 8167 cong usb GOOD[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]98,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]MOUSE[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE MSM 6703 FPT USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE MSM 6603 FPT USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]59,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mouse Misumi 6603USB[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]21,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mouse Misumi rút 6603 USB[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]24,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mouse Misumi 6703 USB[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]28,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE GENUIS USB[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]59,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE GENUIS PS2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]56,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE GENUIS PS2[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]27,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE DELL ĐEN CHUYÊN GAME[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]28,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE DELL /HP/ACER[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]32,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE DELL /HP/ACER day rut[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]33,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE PHILIP ĐỎ GOOD[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]27,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mouse HP HOA VAN HOP GIAY[/TD]
[TD]CTY[/TD]
[TD]29,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Mouse Logitech USB VĨ NHỰA GOOD[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]37,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]MOUSE KO DÂY[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE KO DÂY APPLE HỘP MICA GOOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE KO DÂY SONY VAIO GOOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE LOGHITE,DELL KO DÂY GOOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE COLOVIS X53 KO DÂY GAME[/TD]
[TD][/TD]
[TD]115,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE COLOVIS X51 KO DÂY ĐẸP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]110,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE HP KO DÂY GOOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Chuột wireles HP NEW CUC GOOD[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]105,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Chuột WILESS Logitech 325,305,235 new[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]120,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]TAY GAME[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TAY GAME ĐƠN RUNG U626[/TD]
[TD][/TD]
[TD]62,000[/TD]
[TD]3T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TAY GAME ĐƠN RUNG 851S[/TD]
[TD][/TD]
[TD]74,000[/TD]
[TD]3T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TAY GAME MICRO KINGDOM DEP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD]3T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]CASE+NGUON[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CASE SP + NGUON SP 700W (NHIEUMAU)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]330,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NGUỒN VISON 500W FAN 12CM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NGUON SP 700W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NGUON D@DELI 600W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NGUON SD 550W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DAY NGUON[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]THIET BI MANG TP LINK[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB 5 port Tenda[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]104,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB 8 port Tenda[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]133,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHÁT wifi 311 tenda HOT[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]205,000[/TD]
[TD]1Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]dlink adsl 1p[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]250,000[/TD]
[TD]2y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]dlink adsl 4p[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]330,000[/TD]
[TD]2y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DLINK DIR 600[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]465,000[/TD]
[TD]2y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DLINK DIR 605[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]595,000[/TD]
[TD]2y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CARD LAN TPLINK[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]68,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB WIFI 727N[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]140,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB WIFI 722N co anten[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]205,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB WIFI 723N[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]160,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB WIFI 725N NANO[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]170,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CARD wifi PCI 781ND[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]180,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 720N[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]240,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 740N (1 RAU)[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]290,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 841N (2 RAU)[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]445,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 940N (3 RAU)[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]655,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 3020 (CO KHE CAM 3G)[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]425,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WIRELESS TP LINK 3040 (CO KHE CAM 3G)[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]770,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADSL + WIRELESS TP LINK TD-W8951ND[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]570,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB TP LINK 5P[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]115,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB TP LINK 8P[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]147,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB TP LINK 16P[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]390,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB TP LINK 24P[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]720,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]CÁP MẠNG THÙNG AMP[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0520E /300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]310,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0520 /300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]340,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0238 /300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]430,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0322E/300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]530,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0322C /300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]390,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0322A /300M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]950,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0704 /300M (CHỐNG NHIỄU)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]590,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0705 /300M (CHỐNG NHIỄU)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]630,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0708/300M (CHỐNG NHIỄU)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]740,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP 0707A1 /300M (CHỐNG NHIỄU)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]750,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP LX 100M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]175,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AMP LX 0830[/TD]
[TD][/TD]
[TD]290,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]USB[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB TOSHIBA 4G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]84,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB TOSHIBA 8G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]114,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB TRANSEND 4G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB TRANSEND 8G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]119,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB TRANSEND 16G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]230,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB KINGSTON 4G G2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]105,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB KINGSTON 8G[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]125,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] [/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD]230,000[/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]HEAPHONE[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]phone somic 440 CHUYÊN NET[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]phone somic 991 CHUYÊN NET[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]phone somic 808 CHUYÊN NET[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 839 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]110,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 810 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 832 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 201MV BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 808MV BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]42,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 991MV BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]44,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 908MV BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SOLIC 590MV BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KEN KT 2100 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KEN KT 1900 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KEN KT 2000 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KEN KT 1300 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 500 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]56,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 590 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]62,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 505 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 551 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 559 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE HUYNHDAI 331 BOX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 664[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 665[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 667[/TD]
[TD][/TD]
[TD]72,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 668[/TD]
[TD][/TD]
[TD]74,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 669[/TD]
[TD][/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 188[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 189[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE TRAU BO CHUYEN NET XỊN 4 SỐ 9[/TD]
[TD][/TD]
[TD]68,000[/TD]
[TD]3T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]HEAPHONE CHO DIEN THOAI , MP3[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TAI NGHE IPOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]24,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TAI NGHE IPOD CO MIC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]29,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KC 36 MOC TAI[/TD]
[TD][/TD]
[TD]42,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE ken KT 115 MOC TAI[/TD]
[TD][/TD]
[TD]33,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE KEN KE 39MV MOC TAI CO MIC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY ONG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]22,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE CHO IPHONE[/TD]
[TD][/TD]
[TD]24,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE CHO IPHONE CO MIC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]28,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY TAM GIAC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]28,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PHONE SONY 184[/TD]
[TD][/TD]
[TD]20,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]HDD DI DONG TRANSEND[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 320G M2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G M2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 1TB M2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G M3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 1TB M3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G A2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G A3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 1TB A3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G H2[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 750G H3[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 1TB H3[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 500G H3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 2TB 3.5' 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD DI DONG TS 1TB H3 3.0[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD TS 1.5TB 3.5 TURBO[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD TS 2TB 3.5 TURBO[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HDD TS 3TB 3.5 TURBO[/TD]
[TD]C.HÃNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2Y[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]FAN TAN NHIET LAPTOP[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đế 1 FAN lớn[/TD]
[TD][/TD]
[TD]37,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN LAPTOP N19 good[/TD]
[TD][/TD]
[TD]48,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN COLOMASTER LX-928 NEW HOT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]120000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN COLD PLAYER IS-630 NEW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]92000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN COLD PLAYER IS-750 NEW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN COLD PLAYER IS-790 NEW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]98000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN COLD PLAYER IS-660 NEW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]113000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Fan COLD PLAYER IS-640[/TD]
[TD][/TD]
[TD]66,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Fan COLD PLAYER IS-770[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Fan COLD PLAYER IS-308[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]WEDCAM[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC đỏ KEP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC cây đứng có mic CAO VUÔNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC JEWAYcây đứng có mic CAO TRON[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC NONG SUNG NHỰA TRẮNG XANH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC FULL HD LÙN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC HINH VUONG CUC NET[/TD]
[TD][/TD]
[TD]90,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC 6 ĐÈN hình trái tim[/TD]
[TD][/TD]
[TD]75,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC HÌNH TRỨNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]WC ROBO lun co mic[/TD]
[TD][/TD]
[TD]66,000[/TD]
[TD]6t[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]LOA NGHE thẻ nhớ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA COCA, PEPSI , HINIKEN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]780,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA A9[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA WS A8[/TD]
[TD][/TD]
[TD]135,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA WS 575[/TD]
[TD][/TD]
[TD]115,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA HINH CON GAU[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA PHI THUYEN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]195,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA TRON UM46[/TD]
[TD][/TD]
[TD]175,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA BAO THUOC 555[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA DL 378[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA DL 907[/TD]
[TD][/TD]
[TD]140,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA MD05[/TD]
[TD][/TD]
[TD]140,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA D838[/TD]
[TD][/TD]
[TD]205,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA DL906[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA DLS908[/TD]
[TD][/TD]
[TD]140,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA XE I5[/TD]
[TD][/TD]
[TD]170,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA XE I8[/TD]
[TD][/TD]
[TD]210,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA MD 5[/TD]
[TD][/TD]
[TD]190,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA UN 25[/TD]
[TD][/TD]
[TD]170,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA UN 22[/TD]
[TD][/TD]
[TD]175,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA UN 01[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA A1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]185,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 802[/TD]
[TD][/TD]
[TD]185,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LOA 806[/TD]
[TD][/TD]
[TD]205,000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]CARD READER[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]READER 13 in 1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]15,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]READER ALL IN ONE Y630[/TD]
[TD][/TD]
[TD]22,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]READER ALL IN ONE HOA VAN VUONG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]35,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]READER ALL IN ONE HÌNH HỘP QUẸT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]card reader 539[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8,500[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Reader Mini Kingston Mốc Khóa[/TD]
[TD][/TD]
[TD]6,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]HUB USB[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hub Apple TRON 4PORT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]38,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hub Apple dài 4PORT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]47,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hub ổ điện 4PORT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]20,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]hub bạch tuột 4P[/TD]
[TD][/TD]
[TD]20,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB HINH NGUOI 4P[/TD]
[TD][/TD]
[TD]25,000[/TD]
[TD]1T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]LINH TINH[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB SOUD 7.1 GOOD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]60,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB SOUD 4.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]35,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CARD SOUD 4.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CARD SOUD 5.1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]115,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DIA CD MAXCELL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2,800[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DIA DVD MAXCELL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,800[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KEO TAI NHIỆT CPU HỦ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PIN CMOS[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12K /VI[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BO VÍT ĐA NĂNG HÌNH CHỮ NHẬT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]35,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DAU NOI MANG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KHOA SO LAPTOP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]32,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOUSE PAD MICROSOFT /LOGITECH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB CHIA MAN HINH 1RA2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]95,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HUB CHIA MAN HINH 1RA4[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Box HDD SAMSUNG SATA 2.5" laptop[/TD]
[TD][/TD]
[TD]57,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB RA Lan LOAI TOT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]65,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USB RA 2 CONG PS2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]23,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DÂY LOA 3LI RA 2 ĐẦU BÔNG SEN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Sạc đa năng (CHO DIEN THOAI)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]35,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE VGA RA HDMI 1.5M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]60,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE HDMI 1.5M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]30,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE HDMI 3M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE HDMI 5M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]60,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE HDMI 10M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]140,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CABLE HDMI 15M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]220,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BỘ SẠC IPHONE[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAP Nối dài USB 5m LOAI TOT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAP Nối dài USB 3m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]23,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAP Nối dài USB 1.5m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]10,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAP Nối dài USB CHO MAY IN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAP HAI DAU 3LY[/TD]
[TD][/TD]
[TD]10,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DAY VGA DAU DUC DAU CAI 1.5M[/TD]
[TD][/TD]
[TD]25,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dây Vga 1.5m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dây Vga 1.5m LOAI TOT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]19,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dây Vga 3m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]30,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dây Vga 5m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dây Vga 10m[/TD]
[TD][/TD]
[TD]80,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]day cap dung cho ipab[/TD]
[TD][/TD]
[TD]30,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DAY NGUON 2 CHAU[/TD]
[TD][/TD]
[TD]6,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAR TEST MANG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CAR TEST MAIN 2 SO[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KEM BAM MANG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]45,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KHÓA SỐ LAPTOP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]30,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đấu RJ 45 thường[/TD]
[TD][/TD]
[TD]26000/HOP[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đấu RJ 45 CHỐNG NHIỄU[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55000/HOP[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FAN CPU TRAY 3 SOCKET 775,1155,1156[/TD]
[TD][/TD]
[TD]55,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PAD MOUSE Logitech lớn[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Chùi bộ 4 món[/TD]
[TD][/TD]
[TD]11,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Phủ bàn phím 14 , 16[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Túi CHONG SOC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]18,000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="class: c35, colspan: 4"]ADAPTER DANH CHO LAPTOP[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 1.58A - 30W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 3.16A - 60W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 3.16A - 60W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 3.42A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 3.42A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 4.74A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ACER 19V - 4.74A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 9.5V - 1.58A - 15W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 9.5V - 2.5A - 22W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 12V - 2.1A - 25W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ASUS 12V - 3A - 36W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DELL 19V - 1.58A - 30W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DELL 19V - 3.16A - 60W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DELL 19.5V - 3.34A - 65W DAU BAT GIAC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]170000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DELL 19.5V - 3.34A - 65W CHAN KIM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DELL 19.5V - 4.62A - 90W CHAN KIM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 3.5A - 65W DAU DAN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 3.5A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 3.5A - 65W CHAN KIM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 3.5A - 65W DAU DAN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 4.9A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 4.9A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 18.5V - 4.9A - 90W CHAN KIM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]165000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 19V - 1.58A - 30W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]HP 19V - 3.16A - 60W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 15V - 4A - 60W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 15V - 5A - 75W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 15V - 6A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 18.5V - 3.5A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 19V - 1.58A - 30W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]135000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA 19V - 3.42A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHBA 19V - 3.42A - 65W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA19V - 3.95A - 75W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TOSHIBA19V - 4.74A - 90W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]145000[/TD]
[TD]6T[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]QUÝ KHÁCH MUA SỐ LƯỢNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]CTY TIN HỌC AN TIẾN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]ĐC : 236C NGUYỄN VĂN LUÔNG, F11,Q6[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]WWW.ANTIENCO.NET[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]ĐT: 08 62919189[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]- 0908 345 041 Mr TIẾN[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]- 0908 358 994 Mr CƯỜNG[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"]xin chân thành cám ơn quý khách đã, đang và sẽ ủng hộ AN TIẾN trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới.[/TD]
[/TR]