Mới rã 7 thùng gateway Gm5442 dư ra 7 vỏ case


case còn đầy đủ dây nhợ bên trong, có luôn đầu đọc thẻ nhớ, hình thức bên ngoài 90%. Giá 150k/1