Tình hình là nhà em có bầy chó xoáy thái Vàng bò được 40 ngày tuổi, đã xổ lãi và chích ngừa, 6 đực 1 cái rất khỏe mạnh. mỗi bé nặng khoảng 4kg đã tách mẹ. Giá bắt cả bầy là 3tr 1 pé
xem chó tại Gia Kiệm Đồng Nai.
call 01677554443
các bác cho em nợ mấy tấm hình