mình dư cuc modun bán cho ae nào cần thi cứ liên hê với mình
mình o quân tân phú
fhone 0933 833 533
ae cứ nói giá , vì mình ko ranh giá về cái này, tai thấy dể ko uổng
hình