BÁO GIÁ SẢN PHẨM IPHONE
----------- Ip 5G ----------
Chưa Active
IP 5 16gb : 14.350.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 5 32gb : 16.400.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 5 64gb : 17.400.000 Bản quốc tế (new 100%)
Đã Active
IP 5 16gb : 13.500.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 5 32gb : 15.500.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 5 64gb : 16.500.000 Bản quốc tế (new 100%)
Hàng cũ
IP 5 16gb : 12.200.000 Bản quốc tế (new 98%)
IP 5 16gb : 11.800.000 Bản quốc tế (new 95%)
IP 5 32gb : 13.500.000 Bản quốc tế (new 98%)

----------- Ip 4GS ----------
IP 4S 16G : 10.500.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 4S 32G : 11.000.000 Bản quốc tế (new 100%)
IP 4S 64G : 11.500.000 Bản quốc tế (new 100%)
Hàng cũ
IP 4S 16G : 8.500.000 Bản quốc tế (new 99%)
IP 4S 32G : 9.000.000 Bản quốc tế (new 99%)
IP 4S 64G : 9.300.000Bản quốc tế (new 99%)


Hàng cũ
IP 4 16G Black: 6.200.000 Bản quốc tế (new 99%)
IP 4 32G Black: 6.500.000 Bản quốc tế (new 99%)
IP 4 16G White: 6.500.000 Bản quốc tế (new 99%)
IP 4 32G White: 6.800.000 Bản quốc tế (new 99%)

-----------Ip 3GS----------
Hàng cũ
3GS 8gG : 2.300.000 (new 99%)
3GS 16G : 2.500.000 (new 99%)
3GS 32G : 2.700.000 (new 99%)
BÁO GIÁ SẢN PHẨM IPAD


-----------IPAD 1----------
Hàng cũ
IPAD 1 16gb : 4.500.000 (3g wifi) (new 99%)
IPAD 1 32gb : call (3g wifi) (new 99%)
IPAD 1 64gb : call (3g wifi) (new 99%)

-----------IPAD 2----------
Hàng cũ
IPAD 2 16gb (3g wifi) : call (new 99%)
IPAD 2 32gb (3g wifi) : 8.500.000 (new 99%)

-----------IPAD 3----------
IPAD 3 16gb (4g wifi) : call (new 100%)
IPAD 3 32gb (4g wifi) : call (new 100%)
IPAD 3 64gb (4g wifi) : call (new 100%)
Hàng cũ
IPAD 3 16gb (4g wifi) : cal (new 99%)
IPAD 3 32gb (4g wifi) : cal (new 99%)
IPAD 3 64gb (4g wifi) : 11.000.000 (new 95%)

-----------IPAD 4----------
IPAD 4 16gb (4g wifi) : 13.250.000 (new 100%)
IPAD 4 32gb (4g wifi) : 15.250.000 (new 100%)
IPAD 4 64gb (4g wifi) : 17.000.000 (new 100%)
Hàng cũ
IPAD 4 16gb (4g wifi) : call (new 99%)
IPAD 4 32gb (4g wifi) : call (new 99%)
IPAD 4 64gb (4g wifi) : call (new 99%)
UY TÍN_CHẤT LƯỢNG_HẬU MÃI CHU ĐÁO
Giao dịch mọi miền tổ quốc.
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Khắc Hòa
Vietcombank
Tk:
0421000418518
ĐÔNG Á
TK:
0102416654