Tình hình là mua em sam sung galaxy mà vọc chán rồi nên muốn giao lưu với máy tính bảng.ACE có máy tính bảng mà muốn giao lưu thì pm e nha.Giao lưu ngang giá hoặc thấp hơn thì bù e chứ e không có tiền để bù.Mod cho e xin vài ngày nha.Máy em fullbox nha.Máy mới mua được 5 tháng, còn bảo hành 7 tháng nha.Thanks mọi người đã đọc tin.