1. Combo:


Main Asus 965 + CPU E2200 + Ram2 2G + Hdd 80G + Case nguon chuot phim = 1T4
  1. Main:


Main 845 intel + CPU 2G = 150k
Main 845 Prescott 533 + CPU 2G4 = 150k
Main 865 Asrock Prescott 800 + CPU 2G8/1M/800 = 250kMain 845 (Asus / Giga vga roi) = 80k
Main 865 (Intel / MSI vga roi) = 130k
Main 945 Asus P5PL2 vga roi + CPU 3G= 280k
Main 945 Asus = 350k (SL3)
Main 945 Asus/1333 = 380k (chay tuot noc Doul Core – Core 2 nhe) (SL2)
Main 945 Giga = 370k
Main 965 Asus = 380k (4 khe ram tha ho nang cap, len 8G)
Main G31 Asus = 450k (SL2)
Main G31 Giga = 480k (SL2)

  1. Nguon:


Nguon chay Duol Core 450w = 35k (SL5)
Nguon mau den_nang chit_day dai test may suong = 150k
  1. PHIM:


Phim Mitsu con rat dep (khong bay chu) = 35k (SL10)
Phim Gines hang moi hbh = 50k (SL5)
Phim giga (hang moi con bh 5 thang) = 50k (SL10)
Phim Sun hang nhap co 3 cong USB = 90k (SL50_ SL gia tot)
  1. DVD Combo:


DVD combo (Samsung / LG / Sony / Asus) thao tu may bo moi 99% = 90k (SL50_ SL gia tot)
  1. VGA: CÓ SL


PCI 256M / 7300 GE /8400GS = 160k
PCI 512M / 8400GS = 270k
PCI 512M / 8500GT = 450k
PCI 512M / HD AX3650 = 400K
PCI 512M / HD 4650 = 500KLH: 0946.456.236 Tan ky tan quy – quan binh tan
Minh it len mang nen gia tren co the thay doi theo thi truong, anh e muon doa gia hoac chua co nhu cau vui long luu so lai dum