hotline : 0942.013.013 & 07806.58.58.58
________lâm_______

0967.34.6886 = 2tr2 ( lộc phát phát lộc )
0967.24.42.24 = 900k
0967.003.113 = 800k
096.7777.993 = 1tr
096.7777.285 = 700k
0967.62.60.62 = 500k
0967.35.15.35 = 600k
0967.63.69.63 = 700k
0967.03.05.08 = 700k
0967.06.16.36 = 800k
0967.558.669 = 800k ( ngủ ngủ phát _ lộc lộc vĩnh cữu )bấm phím đẹp

lộc phát
a e mua nguyên lô giá tốt tặng em 0965.090.886 ( sim đã đk )
0967.944.866 = 600k
0968.941.868 = 600k
0963.547.668 = 500k
0964.261.866 = 500k
0967.496.486 = 450k
0967.080.368 = 500k
0967.568.538 = 500k
0967.638.768 = 450k
0967.129.368 = 400k
0967.356.068 = 300k
0964.94.1268 = 300k
0965.090.886 = 600k ( đã đk )


sim nguyên kích để mãi mãi