Hàng Về Năm Sinh Víp Anh Em Vào Lựa Nhanh:
01.66666.1982 = 2.5tr
01.66688.1988 = 2.5tr
01.66688.1986 = 2tr
01.66688.1994 = 1.5tr
01.66866.1993 =1tr
01.66866.1992 =1tr
0166.555.1986 =700k
0166.555.1998 =700k
01666.33.1994 =500k
01666.22.1995 =500k
01666.22.1991 =600k

Sim Mới Nguyên Kít Full Time.
A.e Ôm Cả Lô Liên Hệ Để Có Giá Tốt Nhất.


Liên Hệ Chữ Ký: