Nhanh gọn vui vẻ, em thanh lý nhanh trong 3 ngày 21/06->24/06/2013 các sim:
0962.888887, 0962.888818, 0969.777767
3 em giá 15 triệu. (nofix)