0127.8282828
Giá chuẩn 2tr3
Sim đã kích
Sang tên toàn quốc hoặc trực tiếp ở biên hòa

Liên hệ: 0927.474.789