Chào AE 5s !
_ Mình cần Mua 1 em Sâu đầu đỏ (mái) mồi Bao Đánh !
_ AE nào có chim theo tiêu chuẩn sao thì pmmm mình !
+ Chim đã Có mùa !
+ Lào Lụp, vào lụp mốc ra rừng là ro nhé !
( có thể không ro suốt nhưng phải mỡ miệng ro nhé )
+ Nết dữ. tiếng ro tốt !
+ Cáp trống, trống chơi là ro nhé !
+ Bao đánh ! ! ! ! !
*** Quan trọng nhất là Giá cả Phù hợp với Chim nhé !
AE nào có không chơi để mình nha !
Vui lòng LH: 01885.78.4811