FSHOP - 0908 5444 63
CLICK HERE : https://www.facebook.com/Fshop.Style
NEW BALANCE - chỉ 330k [order]
Hình thức order xem tại đây
http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3Bag Cartoon 3D

Túi đeo 3D
Mã số: 3D-D1
220k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...307136332&type

Túi đeo 3D
Mã số: 3D-D2
220k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...307136332&type

Túi xach 3D
Mã số: 3D-X1
220k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3

Túi xach 3D
Mã số: 3D-X2
220k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3

Túi xach 3D
Mã số: 3D-X2
220k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3

balo cartoon 285K
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3
Túi xach 3D
Mã số: 3D-X3
250k
Liên hệ mua hàng order http://www.facebook.com/media/set/?s...7136332&type=3