Do không đủ điều kiện nuôi nên mình thanh lý hết tất cả số hams bear đang có. Khoảng 20 bé, đủ loại.
Từ 1 đến 5 tháng tuổi ( có bé đang mang thai )
Tất cả Đồng giá 50k / bé
Bạn nào gom hết mình fix thêm
Liên hệ sdt: 01229787283
Địa chỉ: 314/48 âu dương lân, q8
Gọi cho mình trước khi qua nha.