mình có vài em serama bông đẹp, chuẩn không cần chỉnh. gà 5 tháng, mình cũng có vài em 2-3 tháng, màu khét, khét bông, nhạn . anh em đến xem gà trực tiếp sẽ rõ hơn nha. Vui lòng kh6ng SMS, từ 12g đến 4 g chiều mỗi ngày mình làm việc nên các bạn tránh giờ này dùm nhé.
vui lòng liên hệ Huy 0942 321 451. Nguyễn Thái Sơn , Gần chợ Gò Vấp TP HCM. Vài tấm hình của em nó.
http://www.uphinh.vn/image/view/1163389.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1163398.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1163399.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1163400.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1163401.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/1163407.jpg