2 em VGA PCI-E 16X Force3D (Cty con của Inno3D, chuyên sản xuất VGA dùng GPU của ATI) ATI Radeon X1650 Pro 512 MB GDDR-2 128 bits, có DVI & S-Video out : 300k /1em
bh 1 tuần.