Bán gấp 0986.422224 , 2tr8 , call 01632.002.002 thank ae đã xemb-(