mình đang có dư 3 cục sạc dự phòng của SONY dùng cho đt, tablet được hết giá
CP-ELSB/2000mAh: giá 400,000 VNDLH: khánh 0903779697 đ.c: 686/51 CMT8,q.10 (gần CV lê Thị Riêng)
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
CP-F1LS/ 3500mAh
giá: 750,000VND LH: khánh 0903779697 đ.c: 686/51 CMT8,q.10 (gần CV lê Thị Riêng)
[IMG][/IMG]