hiện tôi bị mất sợi cáp này, dữ liệu trong máy chẳng biết cách nào chép ra máy tính được, tìm mua nhưng nơi nào cũng bảo hết hàng, đành phải lên đây tìm đại vậy, không biết vô mục nào, nên mạn phép đặt chân nơi này, mong mod đừng xóa, rất mong anh chị em trên 5 giây giúp, có cáp nào thay thế được và mua ở đâu, hoặc có cách nào chép dữ liệu ra máy tính được không? máy k có thẻ rời nên tôi bó tay,
Rất mong được giúp đỡ.