- nhồng nuôi từ chim con lên , nói vài từ , chim khỏe không bệnh tật móng mỏ đầy đủ . tắm ok .
- giá : 1t3 tặng lồng tắm. lồng inox : 500k . [ hàng đặt làm 800k ] cám ơn ace xem và up dùm .