0964.28.5555
Lộc bốn mùa mãi phát
Sim nguyên kít chưa kích hoạt
sim đang cầm trong tay nhé
call:01633211111