Ai đăng ký giúp em cái sim 964932714, sim giao cho khách rồi quen ghi lại số! Hình như sery 092716 thì phải! Xong sms cho em 0987220637 nhe1 Thank!