Cả Lô 1.3tr kết Call
0166.555.1986 =700k
0166.555.1998 =700k
01666.33.1994 =500k
01666.22.1995 =500k
01666.22.1991 =600k

Sim Nguyên Kít Full Time


Liên Hệ: Call 091.6888886 - Sms 09.6688.1078