===> Sony Xperia Arc S (Lt18i) Black - White máy đẹp như mới

Giá bán : 4.500.000VNĐ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng


==> Sony X10

Giá bán : 3.000.000VNđ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng

===>Samsung Galaxy ACE (S5830) máy new

Giá bán : 2.700.000VNĐ
Phụ kiện : Fullbox
Bảo hành 6 tháng

******************************


===>Samsung Captivate i897 máy new

Giá bán : 2.900.000VNĐ
Phụ kiện : fullbox
Bảo hành 6 tháng


******************************


===>Samsung Galaxy S

Giá bán : 3.200.000VNĐ
Phụ kiện : Fullbo
x
Bảo hành 3 tháng

******************************


===>Samsung Google Nexus S
Giá bán :3.200.000VNĐ
Full phụ kiện
bảo hành 3 tháng

******************************


==>Sky A760S Black - White máy đẹp


Giá bán : 2.900.000VNĐ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng
******************************

===>Sky A770K Black máy đẹp


Giá bán : 2.900.000VNđ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng
******************************
===>
Sky A800S máy đẹp 98%

Giá bán : 3.250.000VNĐ

Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng
******************************===>Sky A810 Black - White máy đẹp 98%

Giá bán : 3.300.000VNĐ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng

******************************
===>SKy A820 Black - White máy đẹp 98%


Giá bán : 3.900.000VNĐ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng

******************************===>Sky A830L - A830S White máy đẹp

Giá bán : 4.600.000VNĐ
Full phụ kiện

Bảo hành 3 tháng


******************************


===>Sky A840 White máy đẹpGiá bán : 6.000.000VNđ
Full phụ kiện
Bảo hành 3 tháng

******************************===>Sky A850S Black máy đẹp like newGiá bán : 7.500.000VNđ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng


********************************************
===>HTC desire HD Black


Giá bán : 4.000.000VNđ
Phụ kiện : cap sạc + tai nghe
Bảo hành 3 tháng

******************************===>LG P970 máy đẹp

Giá bán :3.200.000VNĐ
Full phụ kiện
Bảo hành 3 tháng

******************************


===>LG Optimus 2X black máy đẹp 97%


Giá bán :3.300.000VNĐ
Phụ kiện full
Bảo hành 3 tháng

******************************
ACE đi ngang đá cái mình trả lễ 100%


Bình Dương Mobile

Website:http://binhduongmobile.com/

Địa chỉ :1c hòa bình F3 Q11 (ngay vòng xoay đầm sen)


Điện thoại :
0932.618.718 - 0914501618