TÌNH HÌNH LÀ MÌNH CÓ MỘT CÂY IPHONE 3G 8GB PHIÊN BẢN LOCK ,MÁY CÒN RẤT ĐẸP VÀ CỨNG CẢM ỨNG MƯỢT MÀ WIFI MẠNH MẼ LƯỚT WEB VI VU.GIÁ EM NÓ RA ĐI LA:1.500.000 NO FIXPHỤ KIỆN ĐẦY ĐỦ Ở NHÀ CÓ WIFI CHO A,E THỬ MÁY YÊN TÂM HƠN.SĐTLH:0977373538A,E NÀO ĐI NGANG NHỚ ĐÁ ĐÍCH DÙM EM NÓ MỘT CÁI NHEN,MÌNH SẺ TRẢ LỄ SAU TKS CÁC BẠN NHIỀU.