mình vừa mua cái nôi điện autoru đưa em bé được 1 tháng nhưng bé khg nằm
còn bảo hành 1 năm mình mua là 880n nay mình để lại 700n ace nào cần liên hệ
sdt 0938855323
cám ơn ace đã đọc tin và úp phụ
vi khg biêt úp hình ace thông cãm