Hùng lên 6 con gà cọp đá tiền AE xem nhé.
MS1 : (2 Tr) Rừng lai Mỹ điều đỏ , nặng 1,040 Kg , lối đá AE xem bên dưới, hàng bao đá tiền lớn.rất dẳng cấp.
MS2 : (1,8 Tr) Rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,900 Kg, lối đá AE mình khỏi chê .rất đẳng cấp .anh em mình xem clip bên dưới.MS3 : (2 Tr) Rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,820 Kg, lối đá AE xem bên dưới.(ngưng bán đang thay lông chuyền).chừng nào hết hùng sẽ bán lại mong ae thông cảm .rất đằng cấp .
Clip 1 :MS2 đá với MS5

Clip2 :MS3 đá với MS6

Clip3 :MS1 đá với MS4

Địa chỉ liên hệ :0909 021 321 Hùng 35 Tuổi, Thị trán Chơn thành, tỉnh Bình Phước.
Có FIX và SHIP trên toàn quốc