Mình cần bán 1 em vga HIS 6770 full box đang xài vỉ không có nhu cầu, mua tại Tân Doanh, còn luôn hóa đơn, còn BH khoảng 18 tháng. Hình minh sẽ up sau. Giá ra đi là 1tr7. A e co nhu cầu liên hệ 0989102460, mình ở quận Tân Phú. fix nhẹ cho a e nào cần. Hình em nó đây

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x575.

[/url]
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x575.

[/url]
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x575.

[/url]
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x575.

[/url]