0964.28.5555
lộc bốn mùa mãi phát
Sim nguyên kít chưa kích hoạt
liên hệ:01633211111