Hàng Về Năm Sinh Víp Anh Em Vào Lựa Nhanh:

01666.88.1988
= 2.5tr

01666.88.1986
= 2tr

01666.88.1994
= 1.5tr

01.66866.1993
=1tr

01.66866.1992
=1tr

Sim Mới Nguyên Kít Full Time.
A.e Ôm Cả Lô Liên Hệ Để Có Giá Tốt Nhất.


Liên Hệ Chữ Ký: