Bán
0936693666---09.3669.3666 = 5t
Chỉ 3s 3-6-9. TK=300k HSD 2028
AE quan tâm call e lấy giá tốt nhé