bán : 4sim


0969.92.1998 - 0967.59.1993 - 0967.36.1986 - 0967.16.1985

nk 4sim x 750k chỉ nhận chốt kmc