Cung cấp Rottweiler con HCM vận chuyển toàn quốc:
call 0933884776 để sở hữu một con chó nghiệp vụ thần kinh cực tốt
Cha me và bầy con:
[img width=60height=450]http://i1167.photobucket.com/albums/q633/minhtriet_qp/P1040938_zps2d8c88f6.jpg[/img]