Mình là sau khi lục tủ ra tự nhiên thấy con LG KU6300 BẢN KOREA. TỨC Ở CHỖ KO HIỂN THỊ ĐC FONT TIẾNG VIỆT
Do muốn up sang bản firm BL40 nên cần mua cộng cáp mak kiếm khó wa' nên đăng lên đây mong anh em ai có chia sẻ cho .
mình ở Thủ Đức nếu ai có cứ nt cho mình 01667122727 mình cực kì cảm ơn lun
thiệt khổ hỏi vòng vòng mak chả có
ai có xin giúp mình cảm ơn nhìu lắm