ms1 hdd box 500g : 950k
box: sam sung
hdd: ổ cứng 2.5 500g western, chạy êm, ko badms2:
ram laptop kingston ddr2 bus 800, 1g : 170k

dc: 198/11/13 đỗ xuân hợp quận 9 (có thể giao dịch tại quận 3)
sdt: 01228361871
mình tên hiếu.