Đi cafe quên mất cục adapter Dell, vì máy mượn của thằng bạn nên phải mua trả nó. Phải đồ zin chứ lô mình không lấy, mất công thằng bạn nó lại không chịu.
BẠN NÀO MÁY BỊ MẤT, HOẶC BỊ HƯ MÁY, CÒN DƯ CÁI ADAPTER THÌ BÁN CHO MÌNH, HÀNG LÔ ĐỪNG PM MẤT CÔNG MẤT THỜI GIAN ĐÔI BÊN.
THANKS,
Email: dai.nguyen8387@gmail.com