hiện mình đang có 1 đàn gà tre lai 75% hơn 1 tháng tuổi muốn bán
sau đây là hình cha mẹ của chúng


gà mái là nòi đẻn bắt dưới vĩnh long ,nhờ ba vợ bắt giùm không biết lai hơn 75% hay là mỹ rặt nữa

đây là gà cha lai hơn 50%


đây là đàn gà con muốn bán giá 100k/ con,( gà đã tiêm phòng vacxin đầy đủ ) gà hơn 1 tháng tuổi rồi
mình tên tân sdt 0993 193 858 ở sau lưng cây xăng huệ thiên 2 ,quốc lộ 13, thủ đức.