Cần bán các em sau:
MS1 : Gà tre lai rừng ( gà cha lai máu mỹ ăn 8 cái). Gà 11 tháng, bổn chậm cựa.
Nặng gần 1kg1. Gà cao ráo. vãy mõng bóng đang xen. hàng vãy bên ngoài lấn vào bên hàng trong.
Gà có 5 vãy nhỏ như huyền châm ngay cựa. Gà đá khỏi bàn nhảy là dính đá sâu chân.
Chưa xuống lông, đã cự mạnh.Giá: 750k. Nofix
MS2: Gà tre điều , lông sát, nặng 9 lạng trạng 9lang5.
Gà cao ráo, vãy mõng bóng đan xen. Gà có vảy nhân tự thới và phản hậu (up hậu - AE vao google tìm hiểu sẽ rõ)
Gà chưa xuống lông. còn vài cọng lông máu.
Gà này bổn lỳ , nuôi từ xưa tới giờ. gà lông sát mạng gà. đá cự nghiệt bo lớn.

DC: Nguyễn ảnh Thủ , Q12, TPHCM.
Gần bến xe An Sương.
SDT:
AE ghé qua xin up hộ .
Trã lể 100%.