EM;1 Gà lai rừng chân xanh 2 hàng trơn nạng 1kg160 gà 12 tháng lông hình
phụng vỹ.lói đá canh chận đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;600kEM;2 Gà điều chân xanh 2 hàng trơn nặng 1kg080 gà 10 tháng cự gà lạ
lông hình phụng vỹ,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;45k


AE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517 Nhà gần bệnh viện Q12.AE Có xem tin
xin cho chữ up nhé xin cam ơn.