giá ra đi là 2t3 fix nhẹ cho anh em nhiệ tình mua , ai kết alo em qua chữ ký