0973.88.55.66
sim đầu số cổ,thích hợp với anh chị em làm ăn buôn bán
lien he:01633211111