Sim nguyên kít

0977708686 3t5
0975918686 3t5
0972918686 3t5
0975938686 3t5
0962198686 3t5

Ai mua cả lô sẽ có giá tốt

Thanks!!!