1 . gà tre chuối vàng chân xanh lai , gà 10thang cựa nính , bổn bến tre ,nết dữ cao gà ,lối đá nạp lùa miệng lông gà mới chưa xuông lông
_giá:800k

2 . gà tre chuối lai nhiều nặng 9lg , 10thang , chân trắng có bớt xanh , lối đá nạp lùa miệng lông ,bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông
_giá:750k3 . gà chuối lai , nặng 9lg ,gần 11thang , lối đá canh dạt miệng lông , bổn bến tre , chân vàng 2 hàng trơn , gà mới chưa xuống lông
_giá:750k
4 . gà tre cú lai máu , nặng 1kg , 9.5thang ,bổn bến tre , chân vàng 2 hàng trơn , lối đá nạp lùa miệng lông , gà mới chưa xuống lông ,
_giá:600k
5 . gà tre chuối lửa , lai máu , nặng 9lg , 10thang , chân vàng 2 hàng trơn , bổn bến tre , canh nạp lùa miệng lông , gà mới chưa xuống lông
_giá:650k
6 . gà tre rặc , nặng 7.5lg , 11 tháng , chân trắng hồng xa , lối đá canh nạp , anh e đá chơi hoặc nuôi kiểng
_giá:400k
ĐÂY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ , KHÔNG GIAO GÀ
ĐC: NHÀ MẶT TIÊN QUỐC LỘ 1A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 300M , ĐI VỀ HƯƠNG BÌNH CHÁNH , GĂP A7
ĐT:0909261269