mình có nikon d7000 chụp 32xx thôi ,máy còn ,mới kg vết trầy nào còn BH của vic , giá mình bán 17.500.000 fix cafe vui vẻ .mình Ở Thủ Đức DT, 0903091234 , Gập Hoàng