Ai có gửi vào mail: quocdatsimso@yahoo.com hoặc spam qua yahoo cũng đc.