0127.8282828
Giá chuẩn 2tr3

0927.474.789
0927.122333

Cả cặp chuẩn giá 1tr1...


Sim đã kích

Sang tên toàn quốc hoặc trực tiếp ở biên hòa

Liên hệ: 0937.59.1102