mình dư sài nên nay cần bán lại điện thoại iphone 3gs qt 16ghz
máy sử dụng nghiêm chỉnh không 1 lỗi nhỏ bề ngoài em nó còn 95%
nay mình cho em nó ra đi giá 2 triệu
Đ/T 0933342738
Đ/C chung cu nguyễn thiện thuật q3 ( ban ngày )
Đ/C 195/39 lê v8an sỹ q3 ( buổi tối )