Tôi có con gà chuối chân xanh 1k chưa đá cựa lần nào,lúc còn tơ xuống lông thấy đá dở đem đổ mái bây giờ mang về thấy đá yếu quá bán bỏ giá 350.000 vnd(bao xổ thoải mái).ai mua tặng thêm 1 con gà điều 8 lạng(gà này thua rồi)
dc: 149/78 Trịnh đìng Trọng P.Phú Trung Tân Phú liên hệ 0128.7466307
Trên đây là em gà chuối 1k cần bán:

Dưới đây là gà điều tặng không lấy tiền