hdd samsung 250g sata = 550k DÒNG BO MỚI
hdd samsung 160g sata = 450k DÒNG BO MỚI

hdd seagate 80g sata mỏng = 300k

hdd seagate 160g sata mỏng ( dòng bo mới)= 500k
hdd seagate 160g sata mỏng ( dòng bo mới)= 600k
HÀNG BÁN RA ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 TUẦN 1 ĐỔI 1 NẾU KHÔNG CÓ HÀNG SẼ TRẢ TIỀN LẠI 100%
LIÊN HỆ CHỮ KÝ