Thanh lý Lô Năm Sinh ngày chủ nhật
Giá Cả Lô 550k/sim
Giá Lẻ Bên Cạnh
016.6688.1988=2tr
016.6688.1986=1.5tr
016.6688.1994=1tr
016.6866.1993=900k
016.6866.1992=900k
Tất cả gói tomato nguyên kít full time.

Liên hệ chữ ký: